Inverter

En inverter, også kaldet en vekselretter, omsætter jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC).

En inverter omdanner jævnstrøm fra solceller til 230 volt vekselstrøm. Inverteren synkroniserer spænding og frekvens, så strømmen kan bruges direkte på elnettet. Desuden optimerer inverteren solcellernes elproduktion.

Et solcelleanlæg har brug for en inverter for at kunne sende elektricitet ud på elnettet.

Omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm giver et energitab mellem 2 – 10 % afhængigt af produkt. En inverter går automatisk på stand by om natten, eller når ikke er tilstrækkeligt sollys.

Regler for invertere

Energinet.dk fastlægger reglerne for invertere i Danmark med det formål at sikre et godt og stabilt elnet.

Der er i januar 2012 lavet en positivliste for godkendte invertere. NovaSolar sælger kun invertere.

website af atriumWeb ApS - Online markedsfring

NovaSolar?