Energitilskud til luft til luft varmepumpe

Der kan opnås energitilskud ved køb og installation af en luft til luft-varmepumpe.

Dit hus skal tidligere være opvarmet med el-varme, olie, gas eller biokedel. Der ydes tilskud til én varmepumpe per adresse. Ved accept af energitilskud overdrages retten til din besparelse til dit energiselskab.

Når man modtager et energisparetilskud, må man ikke sælge denne besparelse til et andet forsyningsselskab eller energiselskab – man må altså ikke modtage tilskud til samme ydelse og eller produkt fra flere steder. Arbejdet skal være udført inden tilskuddet indsendes. Derfor vil og skal der på tilbud samt faktura stå, at dit energiselskab har rettigheden til denne besparelse. Der er tale om et ”standardtilskud”, men der vil kunne være forskel på den ydelse, som kan hentes ved at finde et andet selskab. Hos NovaSolar har vi valgt EWII energi, idet vi har vurderet niveauet højt.

Ansøg om energitilskud her.

Energitilskud – hvordan gør jeg?.


Supplerende luft/luft varmepumpe

Helårsbolig opvarmet med olie eller gas ikke kondenserende kedel – op til …… *kr. 4.000,-
Helårsbolig opvarmet med olie eller gas kondenserende kedel -op til …… *kr. 2.420,-
Helårsbolig opvarmet med biokedel -op til …… *kr. 2.000,-
Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme -op til …… *kr. 1.820,-
Sommerhus/fritidshus med el-varme m. eller u. brændeovn -op til …… *kr. 616,-

Tilskud gives både til helårshuse og sommerhuse, hvor sommerhuse ydes ca. 50% tilskud. Beløbet er på omkring Kr. 3000,00 (750 sommerhus) alt efter hvilken eksisterende varmekilde du skifter fra.

Husk at ansøg om tilskud til varmepumpen før du bestiller den.

NovaSolar tilbyder via energiselskabet EWII energi, at hjælpe med at søge et tilskud til jeres investering i en luft/luft varmepumpe. Det er individuelt hvilket tilskud man kan få, da det afhænger af flere forskellige faktorer. Energisparetilskud skal søges senest samtidig med køb af varmepumpen samt montage. Det afgørende er, at varmepumpen er energimærket A eller højere, samt at din bolig hvor installationen skal foregå, er berettiget til energisparetilskud.

Ovenstående tal er standardværdier indhentet fra Energistyrelsens Standardværdikatalog. Energitilskuds priser kan derfor variere blandt energiselskaber standard administrationsgebyr.

Liste og regler over godkendte ydelser for Håndværkerfradrag 2016:
Installation af varmepumper fx:
• Luft- til luft varmepumper
• Luft- til vand varmepumper
• Jordvarmepumper

Regler for Håndværkerfradrag 2016:
• Fradraget er på op til 12.000 kr. om året inklusive moms.
• Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
• Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.
• Ét fradrag per person over 18 år.
• Du må ikke få anden offentlig støtte til arbejdet.

Regler for Håndværkerfradrag til sommer og fritidshuse:
• Fritidsboligen kan tjene som bolig for ejeren.
• Ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen
• Kun ejeren og ejerens ægtefælle kan få håndværkerfradrag for fritidsboliger.

Eksempler på boliger, som ikke er omfattet af ordningen:
• De fleste kolonihavehuse
• Fritidsboliger, som er ubeboelige, under opførsel eller under nedrivning
• Fritidsboliger i udlandet, som ikke ejendomsværdibeskattes i Danmark
• Fritidsboliger, som kun udlejes erhvervsmæssigt

Kilder:
http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/
http://www.fm.dk/temaer/boligjobordning/laes-mere-om-aftalen
http://www.skm.dk/media/12022/20130423-boligjobudvidelse-notat.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9810
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158284