• Panasonic Pro Partner
 • Over 50.000 kunder
 • Landsdækkende montage
 • Gratis levering på alt

Råd og vejledning om luft til luft varmepumper

Her er lige et par vigtige punkter, som vil gøre driften af varmepumpen bedre.

 • Husk at rense filter hver 3. uge (på indedel) - se manual for din varmepumpe.

 • Husk jævnligt at tjekke for blade, smuds, grene og andet foran blæser på udedel.

 • Sørg for udluftning ud til det fri ca. 2 minutter hver dag, dette gøres for at få en bedre varmecirkulation.

 • Hvis temperatur når nul eller under frysepunkt, så er det vigtigt at være opmærksom på isdannelser i drypbakken eller om der er isdannelse på udedel (fordamper).

Man kan eventuelt fjerne denne isdannelse ved at afbryde strømmen til enheden og forsigtigt hælde varmt vand på isdannelsen. Det skal dog bemærkes at varmepumpen uanset hvad, har en mærkbar mindre effektivitet når der er frost.

 • Vi anbefaler på det kraftigste, at der afholdes et årligt eftersyn på varmepumpen ved en KMO certificeret varmepumpespecialist og får ”servicedokumentation”.

Dette er både for at kundens garanti bibeholdes i garantiperioden og kunden kan ved salg af bolig dokumentere at denne varmekilde er vedligeholdt korrekt og derfor alt andet lige, bør holde længere og yde bedre.

 • NovaSolar anbefaler at man faktisk læser og forstår brugsvejledningen til varmepumpen, da man kun på denne måde får en optimal forståelse af de funktioner en varmepumpe har.

 • NovaSolar anbefaler at ”AUTO” funktion på varmepumpen/Aircon bruges med omtanke (mindst muligt), da mange erfarer at pumpen vil blæse skiftevis kold/varm luft, når den er nået til den temperatur man altid skal vælge - dette kan komfortmæssigt virke underligt.

Pumpen har funktionen ”HEAT” eller ”COOL” og vi anbefaler at disse vælges i stedet og pumpen vil så blæse når behovet er der, for at opnå den indstillede temperatur - dette føles mere behageligt, hvis man befinder sig i umiddelbar nærhed af pumpen.

 • NovaSolar anbefaler at man årligt ”sprayer” indedel mod legionella med godkendt middel. (Bør være en del af årligt service)

 • En varmepumpe er en meget billig måde at varme en bolig op på, derfor skal man forsøge at udnytte sin varmepumpe optimalt, før man gør brug af andre varmekilder.

 • Temperaturskalaen på varmepumpen bør snarere betragtes som en reguleringsenhed, frem for en indstilling af indendørstemperaturen.

 • Hvis varmepumpen af en eller anden grund ikke kan holde temperaturen på det nødvendige niveau, skal ekstra varme altid tilføjes på radiatorer så langt væk fra varmepumpen som muligt.

Ellers kan radiatorerne ”overtage” opvarmningen ved at få varmepumpen til at ”stille sig tilfreds” og automatisk formindske ydelsen.

 • Du er som boligejer ansvarlig for at informationer i BBR (Bygnings- og Boligregistret) er korrekte.

Derfor skal du sørge for at indberette ændringer/tilføjelser i forhold til supplerende varmekilde.