Fjernvarme eller varmepumpe – Hvad skal jeg vælge (2022)?
Fjernvarme vs varmepumpe – Hvilken varmekilde er bedst?

Fjernvarme vs varmepumpe – Hvilken varmekilde er bedst?

Published at: 2022-06-28
Der er mange forskellige typer af varmekilder at vælge imellem, og det kan være svært at beslutte, hvilken der er bedst for dit hjem. To af de mest populære varmekilder er fjernvarme og varmepumpe, så mange har spørgsmålet: fjernvarme eller varmepumpe? Hvilken varmekilde er bedst? Eller for den sags skyld mest miljøvenlig? For at kunne svare på du skal vælge fjernvarme eller varmepumpe, så lad os undersøge fordele og ulemper ved hver type system.


Hvad er en varmepumpe?

Hvad er og hvordan virker en varmepumpe? En varmepumpe er et apparat, der bruges til at overføre varme fra ét sted til et andet. Nærmere bestemt kan den udnytte den varme, der er i luften udenfor (ja, også om vinteren) til at opvarme dit hjem. I langt de fleste tilfælde er en varmepumpe både den mest økonomiske og mest miljøvenlige opvarmningsform - også både billigere og mere energieffektiv end fjernvarme. Men hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Der skelnes mellem to typer varmepumper:

Hvad er en luft til luft varmepumpe? En luft-til-luft varmepumpe blæser varm (eller kold) luft ind i huset. Den kan opvarme dit hjem på få minutter og er med til at forbedre luftkvaliteten i hjemmet, da den sørger for konstant luftcirkulation og filtrerer de fleste partikler (støv, pollen og lignende) ud af luften.

Hvad er en luft til vand varmepumpe? En luft-til-vand varmepumpe bruger varmen fra luften udenfor til at opvarme vandet i din bolig. Du vil ikke opleve nogen stor forskel i hverdagen, da varmepumpen bare erstatter dit gamle fyr; du får varmt vand i radiatorer, gulvvarme, vandhaner og bad, men din varmeregning vil være betydeligt mindre.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmedrift er en effektiv måde at levere varme til boliger og erhvervsbygninger. Fjernvarme produceres centralt på en kraftværksstation eller i et industriområde, og fordeles derefter ud til tusinder af huse via et ledningsnet. Fjernvarme er en af de mest almindelige opvarmningsformer i Danmark - hele 62% af danske hjem opvarmes med fjernvarme.

Men fjernvarmen bliver ikke produceret på en udelt bæredygtig måde. Fjernvarmeværkerne bruger blandt andet fossile brændstoffer, affald og biomasse til afbrænding for at varme fjernvarmevandet. Fjernvarmeselskaberne arbejder konstant på at forbedre effektiviteten og reducere udledningerne af drivhusgasser for at gøre fjernvarme til en mere miljøvenlig opvarmningsform.

Hvordan kommer fjernvarme til huset?

Det er meget simpelt: Fjernvarme kommer til dit hus igennem rør, hvor varmt vand bliver ført til dit hus, og det "brugte" kolde vand bliver ledt tilbage til fjernvarmeanlægget, hvor det genopvarmes. Men fjernvarmeledninger har et vist energitab, hvilket gør det til en mindre effektiv varmekilde.

Hvorfor er en varmepumpe bedre for miljøet?

Der er flere fordele ved at anvende en varmepumpe i stedet for fjernvarme. Først og fremmest er varmepumper langt mere energieffektive, hvilket betyder, at du vil spare penge på din varmeregning.

En af de største fordele ved at anvende en varmepumpe i stedet for andre former for opvarmning, såsom fjernvarme, er, at det er langt mere miljøvenligt. En varmepumpe bruger vedvarende energikilder til at opvarme dit hjem, mens fjernvarme oftest er baseret på afbrænding af affald eller fossile brændstoffer, som udleder meget CO2.

Varmepumpen trækker energien direkte ind i huset, hvilket minimerer spild, og da den kun bruger strøm og luften udenfor til opvarmningen, er den meget miljøvenlig. Hvis din elforsyning kommer var en vedvarende energikilde, er varmepumpen faktisk fuldstændig CO2-neutral. Varmepumper hjælper derfor med at minimere den samlede CO2-udledning fra opvarmningssystemer.

Fjernvarme eller varmepumpe - Hvad skal jeg vælge?

Hvis du skal vælge mellem fjernvarme eller varmepumpe, er der flere ting, du skal tage i betragtning. Det afhænger af dine behov og præferencer. Fjernvarme er en effektiv måde at levere varme til boliger og erhvervsbygninger på, men det er ikke den mest miljøvenlige opvarmningsform. Begge dele er simple og mere eller mindre vedligeholdelsesfri for dig, men varmepumpen er uden tvivl det mest miljøvenlige valg, da den bruger en vedvarende energikilde til at opvarme dit hjem, og de er langt mere energieffektive.

Fordele ved fjernvarme:

  • Du har ikke dit eget fyr, så der er ikke noget vedligeholdelse eller rengøring - dette er altid inkluderet i din årlige varmeregning
  • Fjernvarmeselskaberne producerer også el, som du kan vælge at få leveret til din bolig - og på den måde spare penge
  • Du har altid varmt vand og skal aldrig vente på at vandvarmeren bliver fyldt, inden du kan tage et varmt bad

Fordele ved varmepumper:

  • Varmepumperne er meget energieffektive, hvilket betyder, at du kan spare penge på din årlige varmeregning
  • En varmepumpe bruger en vedvarende energikilde til at opvarme dit hjem, og de er derfor den mest miljøvenlige opvarmningsform
  • Varmepumper er simple og mere eller mindre vedligeholdelsesfri for dig

Hvad er tilslutningspligt og forblivelsespligt?

Tilslutningspligt og forblivelsespligt er begreber, der ofte bliver brugt i sammenhæng med fjernvarmeforsyning. Tilslutningspligten indebærer, at en ejendom er forpligtet til at tilslutte sig områdets kollektive varmeforsyning. Forblivelsespligten betyder, at en ejendom, der allerede er tilsluttet kollektive varmeforsyning, er forpligtet til at forblive tilsluttet.

  • Januar 2019 trådte der nye regler i kraft, som betyder, at kommunerne ikke længere kan forlange, at områder eller ejendomme skal tilslutte sig fjernvarmenetværket. Du er dog fortsat forpligtet til at være tilsluttet og betale til fjernvarmenetværket, hvis din bolig inden 1. januar 2019 var underlagt forblivelsespligt eller tilslutningspligt.

Hvis din bolig er underlagt tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt, er du forpligtet til at:

  • Lade forsyningsselskabet etablere tekniske anlæg, der er nødvendige for at forsyne ejendommen (Energistyrelsen har udtalt, at der ikke kan kræves betaling af stikledningsafgift, hvis forbrugeren ikke ønsker at aftage fjernvarme)
  • Betale tilslutningsafgift - Dette er et engangsbeløb, som skal betales, såfremt det fremgår i leveringsbestemmelserne
  • Betale en forbrugsuafhængig del af varmeregningen

Bemærk, at disse udgifter skal betales, uanset om dit hus er aftager af eller tilsluttet til fjernvarmenetværket. Ud over disse udgifter kommer betalingen for dit forbrug.

Faste og variable udgifter til fjernvarme

For at fjernvarmeværket kan få dækket sine faste udgifter som husleje, administration og lignende uafhængigt af, hvor meget varme der bliver aftaget, er der en fast og en variabel del af betalingen for fjernvarme.

Den faste del af betalingen for fjernvarme er først og fremmest abonnementsafgiften, der dækker en del af værkets udgifter, som ikke er forbrugsafhængige, men der er også en fast afgift, som beregnes efter forbrugerens forventede belastning af fjernvarmenettet.

Læs også vores indlæg om: pillefyr vs varmepumpe

Skal vi tage en snak om dine muligheder? Udfyld formularen nedenfor:

Kontaktformular

 

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137896

https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/bolig/huskoeb-og-fjernvarme/

Stort udvalg af varmepumper

Stort udvalg af varmepumper

Stort udvalg af varmepumper

Produktet er tilføjet til sammenligningen. Gå til sammenligning Fortsæt med at shoppe