Begreber

VE-godkendelsesordningen er Energistyrelsen kvalitetsstempel af virksomheder der arbejder med Vedvarende Energi (deraf VE). De arbejde for at vi i Danmark for en grøn omstilling af energisektoren. Hertil er NovaSolar en forløber for den grønne omstilling. Vi har længe arbejdet med solceller og ligeledes har vi været VE godkendt iht. solceller, lige så længe som virksomheden har eksisteret.

Da VE udvidede til også at dække over varmepumper, var NovaSolar først i køen til at blive opkvalificeret til at leve op til de højeste energi og kvalitetskrav, og i dag er NovaSolar VE godkendt på både varmepumpe og solceller området.

KMO, som står for "Kølebranchens MiljøOrdning", er en essentiel organisation inden for køleindustrien i Danmark. Denne brancheforening repræsenterer en bred vifte af virksomheder, der arbejder med kølemidler, og spiller en kritisk rolle i at sikre, at disse virksomheder opererer på en måde, der beskytter miljøet. Det er af yderste vigtighed, da ukorrekt håndtering af kølemidler kan resultere i betydelige miljøskader, herunder udslip af drivhusgasser, som bidrager til global opvarmning og nedbrydning af ozonlaget.

Når en virksomhed opnår en "KMO-certificering", er det et kvalitetsstempel, der indikerer, at virksomheden ikke alene overholder de gældende lovgivningsmæssige krav, men også de strengere kvalitetskrav, som branchen selv har sat. Disse krav omfatter alt fra korrekt installation og vedligeholdelse af kølesystemer til sikkerhedsprocedurer og genanvendelse af kølemidler. Certificeringen er derfor et bevis på, at virksomheden forpligter sig til at udføre arbejde, der er både sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Siden etableringen i 2014 har NovaSolar stolt båret titlen som KMO-certificeret virksomhed. Dette demonstrerer vores langsigtede engagement i at levere kvalitetsservice inden for installation og vedligeholdelse af kølesystemer.

COP værdien er den gamle måde at måle hvor energieffektiv en varmepumpe er. Nu bruges der SCOP værdi som viser varmepumpens effektivitet over et helt år.
SEER betyder “seasonal energy efficient ratio”, og er ligesom SCOP en værdi, der måler varmepumpens energieffektivitet. SEER måler dog hvor energieffektiv varmepumpen er til at køle.
SCOP værdien viser hvor energieffektiv varmepumpen er til at varme over et helt år. En varmepumpe med en SCOP værdi på over 3,5 er meget energieffektiv.
Produktet er tilføjet til sammenligningen. Gå til sammenligning Fortsæt med at shoppe